Proč se přihlásit do GTP CZ

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Štěpánka Baierlová, vítěz 2020

Štěpánka Baierlová vyučuje na základní škole matematiku a informatiku. Je průkopnicí robotiky a vede kroužek Robotika pro děvčata, ve kterém se snaží bourat stereotypy, že robotika je spíše pro kluky.

Co Vás napadlo / Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Potěšilo mě to, i když s přilášením jsem trochu váhala. Přišlo mi zvláštní srovnávat učitele mezi sebou a rozhodovat, kdo učíme lépe, či hůře. 

Proč jste se rozhodla do ceny přihlásit? Co jste od účasti v ceně očekávala?

Nominaci jsem přijala, protože mi došlo, že se nejedná až tak o soutěž, ale spíše o podporu a zviditelnění našeho povolání. Cítila jsem i trochu závazek vůči těm, kteří poslali nominaci, tak jsem si řekla, proč to nezkusit. Žádná velká očekávání jsem neměla, moc jsem netušila, do čeho vlastně jdu.

Jak zpětně hodnotíte svoji účast v ceně? Co Vám účast v ceně přinesla?

Zpětně jsem moc ráda. Získala jsem nové přátele, poznala více lidí, kteří mají na vzdělávání podobný pohled. To hodně pomáhá, když si ve vaší sborovně připadáte tak trochu nepatřičně. 

Můj hlas je také více slyšet, mám větší možnost ovlivňovat školství a vzdělávání v naší republice. 

Co byste vzkázala učitelům, kteří zvažují, že se do ceny přihlásí?

Určitě do toho jděte. Poznáte nové kolegy, kteří jsou podobně naladěni, stanete se součástí komunity. Máte možnost ukázat, že naše práce má smysl a to není málo. 🙂