Novinky 2019

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Vyhlášení GTP CZ 2019 v médiích

24. června 2019