Ročníky ceny

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Ročník 2019

Slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku ceny GTP CR proběhlo 10. června.