Novinky 2019

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Poslední výjezdy za letošními finalisty – procvičování psaného projevu a umění diskuse

6. června 2019

V rámci posledních letošních výjezdů navštívili porotci dvě pražské školy. Nejprve zhlédli hodinu českého jazyka u Zdeňky Dudové v ZŠ Kunratice a poté se účastnili moderované diskuse u Radka Aubrechta na Gymnáziu Na Zatlance.

Z čeho všeho lze čerpat inspiraci pro vytváření vlastních příběhů? Na hodině českého jazyka zkoušeli žáci páté třídy dokončit příběh, z něhož znali jen prvních pár vět. Mrtvý jaguár, moudrý čaroděj či hluboký prales – i to byla klíčová slova, která jim Zdeňka Dudová nabídla jako možnou inspiraci, ale bylo už jen na nich, zda je ve svém vyprávění použijí.

Jak co nejlépe argumentovat a obstát v diskusi s někým, kdo zastává jiný názor? To si mohli gymnazisti 3. ročníku v praxi vyzkoušet na hodině základů společenských věd, na které porotci navštívili posledního z finalistů, Radka Aubrechta. Diskuse byla moderovaná a zároveň se nahrávala, studenti tedy díky záznamu získali rychlou zpětnou vazbu a případná doporučení ke zlepšení ke všem jednotlivým argumentům, které v diskusi zazněly.