Novinky 2019

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Předposlední výjezd zavedl porotce do Slezska

5. června 2019

Ve středu 29. května navštívili porotci základní školy poblíž Frýdku-Místku. V ZŠ Baška zhlédli hodinu matematiky Tomáše Chrobáka, v ZŠ Janovice navštívili hodinu biologie u Moniky Olšákové.

Jaké to je, když si učitel při hodině vymění místo u tabule se žáky a sám se usadí do lavice? To měli možnost zjistit porotci na hodině matematiky v šesté třídě ZŠ Baška u finalisty Tomáše Chrobáka, který vyučuje matematiku podle Hejného metody. Žáci si upevňovali probíranou látku například tím, že k dosažení výsledku používali v početních úlohách různé způsoby řešení.

   

Na základní škole v Janovicích probírali na hodině bilogie žáci 7. třídy masožravé rostliny. Loví masožravé rostliny svoji kořist do okvětních částí, tak jako tomu bylo ve známém filmu Adéla ještě nevečeřela? Žáci na hodině Moniky Olšákové pracovali s pracovními listy; ve kterých si mohli porovnat svoje znalosti o probírané láce před hodinou a po jejím skončení. Na závěr prozkoumali stavbu rostlin u živých exemplářů, které budou ve třídě „krmit“ do konce školního roku.