Ročník 2019

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


František Brauner – 3. místo

Vyučuje biologii a chemii na anglické sekci Gymnázia Olomouc – Hejčín. Ve svých hodinách hojně využívá „hands-on“ aktivity a propojuje teorii s praxí.

Organizuje výměnné studentské programy v USA. Založil na škole volnočasový kroužek SimpleBio. Spolupracuje s organizacemi Sluňákov, Člověk v tísni, ARPOK. Je školním koordinátorem projektu Světová škola. Lektoruje semináře pro učitele v oblasti CLIL a kreativní výuky biologie a chemie. Vyučuje na PřF UP.