Ročník 2019

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Monika Olšáková – 2. místo

Působí v ZŠ a MŠ Janovice, kde vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový model výuky, kde za zásadní považuje žákovo učení v podnětném prostředí s řadou reálných výzev a se zpětnou vazbou na jeho výkony.  Využívá čtenářství pro rozvoj žákovských dovedností při práci s textem, zaměřuje se na badatelsky orientované vyučování

Je koordinátorkou EVVO, vede ekotým dětí i dospělých. Má zkušenosti se ziskem grantů pro školní zahradu, ekostezku v obci, na pobyty žáků. Aktivně spolupracuje s rodiči (kavárny, brigády, dílny). Je lektor programu RWCT pro začátečníky i pokročilé, dále lektoruje BOV. Účastní se pedagogických festivalů v rámci PŠÚ. Působí jako externí čtenářský mentor na 5. ZŠ Třinec Koperníkova s rozrůstajícím se týmem učitelů.

Pracuje v kolektivu PŠÚ zejména na oborovém čtenářství, spolupracuje se vzdělávacím sdružením TEREZA (Badatelé.cz, Učíme se venku, CIVIS aj.), nadačním fondem Hyundai, odborem životního prostředí MSK či s Turtle foundation.