Aktuality

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Ve finálové 11 má své favoritky i Praha a obec Hovorčovice

27. dubna 2021

V úterý 27. dubna jsme zůstali v Praze a navštívili jsme další letošní finalistky. Nejprve jsme zavítali do hodiny Jany Sadilové na První jazykovou základní školu v Praze 4, další finalistka Barbora Kosinová nás pak přivítala na Základní a mateřské škole Hovorčovice.

Nejprve jsme navštívili Janu Sadilovou z První jazykové základní školy v Praze 4 a její třídu 1. C. Na začátku hodiny děti nejdříve sdílely své zážitky ze třídních schůzek z předchozího večera, kdy si vyměnily role se svými rodiči, staly se na chvíli jejich průvodci a nechaly je zažít své objevování, které ve škole prožívají. Poté si osvojovaly měkké slabiky di, ti, ni, hodně četly, párovaly měkké slabiky s těmi tvrdými a učily se vnímat rozdíl mezi nimi. 

Za další finalistkou Barborou Kosinovou jsme se vydali do ZŠ a MŠ Hovorčovice do třídy 3.B. Děti se rozdělily do čtyř skupin – kuchaři, babky kořenářky, botanici a travičky – a snažili se ze svého úhlu odpovědět na otázku „Co pro vás znamenají byliny“? Uvědomily si přitom význam vybraných povolání, prohloubily znalosti o bylinách, procvičovaly čtenářskou gramotnost a učily se týmově spolupracovat. Na závěr hodiny nám botanici popsali rozdíly mezi dřevinami a bylinami, travičky a babky kořenářky připravily lektvary různého využití a kuchaři výborné pomazánky.