Aktuality


Znáte skvělého učitele? Dejte nám o něm vědět, nominujte ho! Nominace jsou otevřené do 28. února 2022.
NOMINOVAT UČITELE
Chcete se do ceny zapojit? Přihlaste se! Přihlášky do ceny je možné zasílat do 13. března 2022.
PŘIHLÁSIT SE



Jak to funguje?

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2022 může kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny do 28. února 2022. Každý může nominovat více učitelů, jednotlivým učitelům však může zaslat vždy jen jednu nominaci.
Nominace je nezávazná, kandidáti jsou informováni o své nominaci a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny do 13. března 2022.

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace.

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky.

Vítěze vybírá nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů přímo na hodině.

Ve finálové 11 má své favoritky i Praha a obec Hovorčovice

27. dubna 2021

V úterý 27. dubna jsme zůstali v Praze a navštívili jsme další letošní finalistky. Nejprve jsme zavítali do hodiny Jany Sadilové na První jazykovou základní školu v Praze 4, další finalistka Barbora Kosinová nás pak přivítala na Základní a mateřské škole Hovorčovice.

Nejprve jsme navštívili Janu Sadilovou z První jazykové základní školy v Praze 4 a její třídu 1. C. Na začátku hodiny děti nejdříve sdílely své zážitky ze třídních schůzek z předchozího večera, kdy si vyměnily role se svými rodiči, staly se na chvíli jejich průvodci a nechaly je zažít své objevování, které ve škole prožívají. Poté si osvojovaly měkké slabiky di, ti, ni, hodně četly, párovaly měkké slabiky s těmi tvrdými a učily se vnímat rozdíl mezi nimi. 

Za další finalistkou Barborou Kosinovou jsme se vydali do ZŠ a MŠ Hovorčovice do třídy 3.B. Děti se rozdělily do čtyř skupin – kuchaři, babky kořenářky, botanici a travičky – a snažili se ze svého úhlu odpovědět na otázku „Co pro vás znamenají byliny“? Uvědomily si přitom význam vybraných povolání, prohloubily znalosti o bylinách, procvičovaly čtenářskou gramotnost a učily se týmově spolupracovat. Na závěr hodiny nám botanici popsali rozdíly mezi dřevinami a bylinami, travičky a babky kořenářky připravily lektvary různého využití a kuchaři výborné pomazánky.