Aktuality

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Český jazyk i informatika, takový byl náš čtvrtý výjezd

28. dubna 2021

V rámci čtvrtého výjezdu jsme ve středu 28. dubna zavítali do hodiny českého jazyka Barbory Heřmanové ze ZŠ Mozaika a za Janem Coufalem na ZŠ Litomyšl, U Školek do informatiky pro pátý ročník.

V dopoledních hodinách jsme zavítali do Rychnova nad Kněžnou na Mozaika za Barborou Heřmanovou. Děti během hodiny českého jazyka procvičovaly a odůvodňovaly používání párových souhlásek nejprve společně při čtení textu a poté ve dvojicích, kde také pilovaly vzájemnou spolupráci – společně se musely domluvit, kterou aktivitu si zvolí a svoje závěry pak prezentovaly při společném vyhodnocení. Velký důraz byl přitom kladen na to, aby si děti svoje případné chyby objevily samy a při komplikacích navrhovaly možné způsoby řešení.

Z Královéhradeckého kraje jsme přejeli do Litomyšle za desátým finalistou, Janem Coufalem ze ZŠ Litomyšl, U Školek. Na hodině informatiky si žáci 5. B vytvořili program pro pohyb robota na hrací ploše, ověřili si správnost svého programu a společně hledali nejefektivnější a nejlepší řešení. Rozvíjeli přitom nejen své informatické myšlení (algoritmizaci a jednoduché programování), ale při vzájemné spolupráci i komunikativní a sociální kompetence.