Aktuality

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


V rámci druhého výjezdu jsme zavítali do Jihomoravského kraje

23. dubna 2021

V rámci druhého výjezdu jsme v pátek 23. dubna navštívili finalistky v Jihomoravském kraji - Zdeňku Procházkovou ze ZŠ a MŠ Dolní Dubňany a Marcelu Přibylovou ze ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská.

Návštěva Jihomoravského kraje nás nejprve zavedla do ZŠ a MŠ Dolní Dubňany za Zdeňkou Procházkovou. Spojovacím prvkem hodiny byla žirafa a prvňáčci odpovídali na otázky o jejím životě nejdřív na základě své osobní zkušenosti nebo odhadu, potom na základě informací přímo vyjádřených v textu a ve filmovém zpracování. Spolupracovali ve dvojici, učili se argumentovat a získané informace uplatnili při samostatné práci.

Odpoledne jsme navštívili Marcelu Přibylovou a její třídu 3.C. na ZŠ a MŽ Znojmo, Pražská, kde jsme zažili kombinovanou hodinu literární a hudební výchovy. V první části se děti na základě bajky učili uvědomovat si a vnímat jedinečnost a individuální odlišnosti každého jednotlivce, ve druhé části se uvolnili a mohli dát průchod svému hudebnímu talentu, náruživosti a temperamentu.