Aktuality

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Navštívili jsme první finalistky letošního ročníku

21. dubna 2021

Ve středu 21. dubna jsme navštívili první finalistky letošního ročníku - Olgu Novotnou ze ZŠ Vejrostova v Brně a Hanu Mádrovou z Gymnázia Olomouc-Hejčín.

Jako první jsme navštívili Olgu Novotnou ze ZŠ Vejrostova v Brně a její třídu 4.A, která se v rámci lekce se věnovala adaptaci dětí po distanční výuce a hodinu zaměřila zejména na budování pozitivního klimatu ve třídě, podporu kamarádských vztahů a sdílení obav a překážek, které by mohly stát v cestě další výuce.

Druhá návštěva nás zavedla za Hanou Mádrovou z Gymnázia Olomouc-Hejčín do anglické online hodiny poezie maturitního ročníku, v rámci které studenti distkutovali básně autorky Wendy Cope. Cílem této hodiny bylo upevnit dovednost žáků, porozumět, analyzovat a vyjádřit se k jednotlivým aspektům básní, jako je například název (title), stavba básně (structure), básnické obrazy (imagery), téma (theme) nebo nálada básně (mood) a procvičit jazykové dovednosti spojené s vyjádřením myšlenek či názorů a použitím vhodných jazykových prostředků v rozhovoru o poezii.