Aktuality


Další ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic bude otevřen 1. ledna 2023.
Chci dostat upozornění, až bude možné nominovat a přihlásit se do ceny

Rozjeli jsme se za dalšími finalisty – tentokrát do Nové Vsi u Kolína, Prahy a Zlína.

17. května 2022

Během návštěv další pětice finalistů jsme zažili rozmanitou výuku na obou stupních základních škol a na gymnáziu. To, co všechny hodiny spojovalo, byli spokojení studenti a žáci.

Šestá návštěva nás zavedla za Magdalenou Málkovou do ZŠ Prosperity v Nové Vsi u KolínaVe smíšené učební skupině byli žáci 2., 3. a 4. ročníku, kteří během hodiny matematiky určovali obsah rovinného útvaru, nejmladší se seznamovali s pojmem obvod, starší obvod rovinného útvaru určovali a nejstarší sestrojovali ve čtvercové mříži útvar s předem daným obvodem.
 
Návštěva sedmého finalisty v pořadí – Daniela Pražáka ze ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 – připadla na Mezinárodní den Star Wars, a žáci přírodopisu v 7. ročníku se tak dozvěděli, že i květiny mají svého hvězdného vyslance a to Magnolii ‚STAR WARS‘. Kromě tohoto propojení botaniky s popkulturou se naučili poznávat rozdíly ve stavbě stonku bylin a dřevin, prohloubili schopnost spolupráce a na základě vlastního výstupu si spojili abstraktní obsah s konkrétní rostlinou, kterou si sami zvolili.
 
V laboratorním cvičení chemie Petra Šímy na Gymnáziu Botičská v Praze jsme prováděli komplexní analýzu mléka. Dokazovali přítomné bílkoviny, rozpuštěnou laktózu, lipoproteinové micely, vápenaté ionty, fosforečnanové anionty a všem studentům a studentkám to šlo skvěle!
 
Žáci Pavla Bobka ze ZŠ Solidarita v Praze se věnují němčině teprve od začátku letošního školního roku. V rámci responzivní výuky na hodině se učili pomocí časových údajů vyjadřovat kdy, kdo a co dělá. Pracovali společně, ve dvojících i samostatně.

Poslední návštěva finalistů nás zavedla za Michalem Miklášem do Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně. Studenti 3. ročníku a septimy  během semináře informatiky vytvářeli algoritmus pro generování číselných posloupností s programovacím jazykem Python a vizualizovali si a zvědomovali rychlost exponenciálního růstu na několika analogických příkladech.

Fotografie: Kateřina Lánská