Aktuality

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Navštívili jsme v hodinách první pětici finalistů

10. května 2022

Brno, Jihlava a Slaný, to byla první města, kam jsme vyjeli do hodin našich letošních finalistů. Podívejte se, jakou atmosféru v nich vytvořili. Děkujeme, že jsme mohli být u toho.

V pondělí 24. dubna jsme navštívili Petra Mihalca v ZŠ LABYRINTH v Brně a jeho třídu Indiánů. Žáci 4. třídy pracovali v centrech, samostatně a ve skupinách a vyhodnocnovali a mapovali si své znalosti z posledního měsíce.
 

 

Druhá návštěva nás zavedla za Barborou Havířovou do Gymnázia Brno v Elgartově ulici na hodinu fyziky. Studenti 3. ročníku se seznamovali s elektromotory. Jaké je jejich využití? Kde všude je můžeme najít mezi domácími spotřebiči? Podle jakých kritérií je můžeme dělit? Dvě dvojice studentů měly k novému tématu připravené prezentace, poté všichni pracovali samostatně nebo ve skupinách.

 

Třetí návštěva, Pavel Hodál a ZŠ Bakalovo nábřeží 8 v Brně. Na hodině informatiky s angličtinou jsme u šesťáků „rámovali“. Děti si na základě ukázek a poté při práci ve skupinách uvědomovaly a sami vyzkoušely, že obraz, který poskytují média a také lidé na sociálních sítích, je jen malým výřezem skutečné reality.

 
Během čtvrté návštěvy jsme navštívili Soňu Havlíkovou na Obchodní akademii v Jihlavě. Studenti třetího ročníku si na hodině francouzštiny procvičovali slovní zásobu, kterou ve druhé části hodiny během práce ve dvojicích využili při navrhování plakátů ke dni otevřených dveří pro svoji školu. Merci beaucoup!
 
Jako pátou v pořadí jsme navštívili Kamilu Randákovou ze ZŠ Montessori ve Slaném. Žáci v prvním trojročí (1. – 3. třída) pracovali samostatně nebo ve skupinách postupně na různých úkolech. Kamila Randáková se s dětmi věnovala rozpoznávání druhů slov. Kromě získávání a upevňování znalostí se děti zlepšovaly v sebeorganizaci, kontrole vlastní práce a ve spolupráci s kamarády.
 

fotografie: Kateřina Lánská