Aktuality

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Navštívili jsme druhou čtveřici letošních finalistů

8. května 2023

Naše další návštěvy směřovaly na dvě základní školy a dvě gymnázia. Záznamy z natočených hodin má nyní k dispozici odborná porota a pro širokou veřejnost zveřejníme videomedailonky po slavnostním vyhlášení vítězů, které proběhne 1. června.

 
Na první stupeň jsme zavítali za Terezou Vítkovou na ZŠ Trojská, kde žáci 3. třídy pracovali v hodině českého jazyka s knížkou Dědeček v růžových kalhotách. Tato lekce navazovala na celoroční třídní téma „jinakost“ a environmentální výchovu a jejím cílem bylo nejen porozumět textu a dokázat formulovat důležité myšlenky, ale také umět vysvětlit, jakým způsobem je možné přispět k ochraně naší planety. 

 

Dalším finalistou, kterého jsme tentokrát navštívili na pražském Gymnáziu Paměti národa v hodině základů společenských věd, byl Salim Murad. Žáci 2. ročníku se zamýšleli nad hierarchií mezi různými skupinami obyvatelstva a rozvinuli bohatou diskusi na téma nerovností a stereotypních náhledů nejen na etnické menšiny, ale také na jednotlivé skupiny obyvatel.

 
Druhou letošní hodinu matematiky jsme zažili v 1. a 2. třídě na brněnské ZŠ Liška, kam jsme zavítali za Miladou Smutnou a zažili jsme, jak může vypadat učení venku. Celá dvouhodinovka začala společným úvodem. Následně pak za pomoci nejrůznějších připravených materiálů, tabulek ale třeba i kamínků skládali a doplňovali číselné řady, procvičovali násobení a sčítání a vzájemně spolupracovali. 
 
Zrozením a podobami antické řecké filosofie se zabývali žáci 2. ročníku na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně, kde jsme v hodině českého jazyka a literatury navštívili Stanislava Zajíčka. „Studentes“, jak své žáky oslovuje, si nejprve společně připomněli pojem filosofie a zaměřili se na osobnosti „otců zakladatelů“, Sokrata, Platóna a Aristotela.  Následně se zabývali úryvkem ze studie Pavla Barši a diskutovali o rozdílném vnímání pojmu pravda v antickém řeckém společenství a dnešní společnosti.

FOTO: Kateřina Lánská