Aktuality

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Naše první návštěvy směřovaly za finalisty do Moravskoslezského kraje a Prahy

3. května 2023

Na konci dubna jsme s naším štábem navštívili v hodinách první čtveřici finalistů. Celý záznam má nyní k dispozici odborná porota a pro širokou veřejnost zveřejníme videomedailonky po slavnostním vyhlášení vítězů.

Jednou z prvních finalistek, kterou jsme navštívili v hodině biologie na opavském Mendelově gymnáziu, byla Barbora Bitomská. Žáci 3. ročníku se rozdělili do skupinek, ve kterých obcházeli jednotlivá stanoviště a plnili úkoly související s kosterní a svalovou soustavou. Pod mikroskopem určovali svalovou tkáň, pracovali s kosterními vzorky, čelistí, lebkou i pánví a mohli si tak své znalosti ověřit v praxi.

 
Elektromobilita – cesta, nebo slepá ulice? Touto otázkou se zabývali žáci 9. ročníku na ZŠ Světice, kam směřovala naše návštěva za Kateřinou Čihákovou.  V rámci hodiny přírodopisu se společně zamýšleli nad výhodami a nevýhodami aut se spalovacími motory a elektromobilů, jejich dopadem na životní prostředí i recyklací baterií. 
 
Na SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek jsme navštívili Romana Göttlichera v hodině dějepisu, kde se žáci 1. ročníku technického lycea zabývali tématem terorismu.  Na základě textu žáci ve skupinách určovali jednotlivé historické vlny a s ohledem na dobový kontext odpovídali na otázky, jakým způsobem byly v daném období útoky nejčastěji prováděny, na koho byly cíleny a proč.
 
Naši návštěvu Moravskoslezského kraje jsme zakončili na ZŠ Krnov u Markéty Mylkové v hodině matematiky. Žáci šestého ročníku si právě připomínali prostředí vah z nižšího stupně a procvičovali přepis do rovnice. Zadané gradované úlohy nejprve řešili samostatně do sešitu, následně své výsledky zapisovali na tabuli a společně se spolužáky sdíleli postup, jakým k výsledku dospěli.

FOTO: Kateřina Lánská