Aktuality

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


I letos jsme vyjeli za učiteli přímo do hodin.

15. května 2024

V průběhu května postupně navštívíme s kamerou všech 10 finalistů na jejich hodinách. Celou výuku natáčíme a nahrávku předáváme ke zhlédnutí porotě, která se před vyhlášením vítězů sejde se všemi finalisty na individuálním online rozhovoru.

 

Naše první cesta vedla na Pelhřimovsko do LMŠ a ZŠ Vlásenický dvůr za Terezou Kottovou a žáky druhého trojročí (4. – 6. třída). Výuka probíhala jako Montessori blok a poté co si všichni společně poslechli referát od své spolužačky, rozdělili se ve třídě na skupinky. Šesťáci se zabývali matematickými rovnicemi a ostatní se věnovali samostatné práci.  Celá hodina byla zakončena společnou reflexí a zvědoměním „AHA momentů“. Děkujeme, že jsme mohli zažít hodinu, při které děti přebírají zodpovědnost za své vlastní učení, hodinu plnou respektu a vzájemné spolupráce.

 

V hodině výtvarné výchovy nás na brněnské ZŠ a MŠ Husova přivítala Ludmila Fidlerová. Žáci osmého ročníku se nejprve společně zamýšleli nad tím, jak na ně působí portrét Mony Lisy. Poté si vybrali dílo, které je nejvíce oslovuje, a ve skupinkách se snažili na základě postoje, mimiky, gest nebo prostředí vžít do znázorněných postav a „rozmluvit“ je. Atmosféra hodiny se nesla v kreativním duchu, žáci své obrazy libovolně dotvářeli a výsledkem tak byly nápadité koláže doplněné o vnitřní monology postav. Děkujeme, že jsme do vaší galerie mohli nahlédnout.

 

Do hodiny základů společenských věd nás na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zavedl Karel Gamba, který měl pro své studenty připravený sociální experiment, díky kterému si mohli přes vlastní zážitek lépe zapamatovat probírané pojmy z psychologie.  Studenti během něj zjistili, jak funguje dynamika skupiny a jak s námi konkrétně třeba strach pracuje na iracionální rovině. Děkujeme třídě 3. T za aktivní zapojení a otevřenou diskusi. Věříme, že probírané téma už pro nikoho nebude jen prázdným pojmem.

 

Na olomouckou ZŠ SVAT nás za prvňáčky zavedla Lenka Baše. Během našeho natáčení se seznamovali s prostředím mince. Cílem hodiny bylo umět je rozlišit a určit jejich nominální hodnotu. Jak jsou jednotlivé mince velké a jaký mají okraj? Co vše se z nich dá vyčíst a co je na nich znázorněno? V jakém roce byly vyrobeny? Na všechny tyto otázky hledali v průběhu hodiny odpovědi. Výuka byla plná různých aktivit, které na sebe plynule navazovaly, žáci se učili od sebe navzájem, spolupracovali a procvičovali vlastní sebehodnocení. Děkujeme, že jsme mohli být u toho. 


V Sokolově nás ve Škola Můj Projekt Mánesova přivítala v integrovaně tematické výuce prvouky a českého jazyka Zuzana Staňková. Žáci čtvrtého ročníku prostřednictvím různých aktivit zaměřených jak na individuální tak na skupinovou práci rozvíjeli své znalosti z oblasti přírody a zároveň na tomto tématu procvičovali gramatické a pravopisné jevy.  Hranice předmětů se tak zcela přirozeně stírala a v průběhu výuky se oba předměty propojovaly v jeden celek. Děkujeme, že jsme si společně s vámi mohli zopakovat nejen to, jak je spolu živá a neživá příroda propojená, ale zároveň si procvičit třeba i určování vzorů u podstatných jmen.

 

Foto: Kateřina Lánská