Petra Boháčková, Základní škola Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovice

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Petra Boháčková, Základní škola Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovice