Ročník 2019

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Vladimír Kojan

Vladimír Kojan učí historii a základy společenských věd na Gymnáziu J.V.Jirsíka v Českých Budějovicích. Je příznivcem Komenského apodemie a část své výuky směřuje do zahraničních projektů (35 zemí, některé i humanitárně pojaté).

Ve výuce se snaží aplikovat mezipředmětové vztahy a je odpůrcem černo-bílého vidění světa. Veškeré výukové aktivity tak směřuje k předpokládanému směřování vývoje společnosti a k poučení nad dosavadními nezdary. Nedává špatné známky a omezuje negativní motivaci studentů. Řadu let pracuje se studenty na tématu „Osudy obyčejných lidí ve 20.st“ a jeho studenti pravidelně vítězí v krajských kolech SOČ a také 2x získali Cenu učené společnosti ČR. Při realizaci svých aktivit spolupracuje s mnoha institucemi (MŠMT, ASK ČR, Jihočeským krajem, konzuláty, europoslanci, Domem zahraniční spolupráce, Člověkem v tísni, Živou pamětí, Jihočeskou univerzitou a Univerzitou v Pasově. V rámci Rotary klubu pomáhá zajišťovat výměnné pobyty pro studenty a vyhledávat instituce, které potřebují finanční pomoc při projektech. V současné době připravuje projekt na přípravu nadaných romských dětí ke studiu na středních školách.