Podporující osobnosti

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Václav Marhoul

Václav Marhoul, podporující osobnost

Jsem rád, že existuje cena Global Teacher Prize Czech Republic, protože jsem přesvědčen o tom, že vzdělání je světlo v temnotách. Rád bych proto vyzval vás všechny, abyste na ni nominovali ty, kteří dokážou prosvětlovat naši cestu.