DŮLEŽITÉ: Při vyplňování přihlášky prosím používejte prohlížeč Chrome a vkládané údaje si vždy zálohujte.

(Maximální velikost souboru jsou 2 MB.)

Specifikujte, jakým způsobem pracujete se žáky, individualizujete výuku, podporujete zapojení jednotlivce ap. Pokud ke kritériu chcete přiložit relevantní důkazy, učiňte tak v rámci 10 příloh na konci přihlášky. Důkazem mohou být ukázky prací, pracovních listů, popsání příběhu s ilustrativním dokladem o žácích, kterým jste se individuálně věnoval(a) nebo uveďte příklady úspěchů žáků v dalším vzdělávání a v práci.

Počet znaků: 0 z 2700 možných

Specifikujte, jaké inovativní formy výuky používáte ve svých hodinách. Pokud ke kritériu chcete přiložit relevantní důkazy, učiňte tak v rámci 10 příloh na konci přihlášky. Příkladem důkazu může být také odkaz na popis metody, vyučovací jednotky atd., kterou jste vytvořil(a) či rozvinul(a) nebo odkazy na materiály, které jste sám/sama vytvořil(a).

Počet znaků: 0 z 2700 možných

Specifikujte Vaši spolupráci se zahraničními organizacemi nebo účast v mimoškolních aktivitách. Pokud ke kritériu chcete přiložit relevantní důkazy, učiňte tak v rámci 10 příloh na konci přihlášky. Důkazem mohou být například ukázky zapojení do místních aktivit (fotky, pozvánky na akce v roli lektora/organizátora apod.). Můžete také doložit aktivní účast v jiných organizacích, profesních sdruženích a spolcích (popis role, přínosu apod.). Dobře poslouží také ukázky zapojení do projektů přesahující danou školu (eTwinning, program GLOBE, Extra třída, stáže apod.). Nebo můžete doložit spolupráci s rodiči, spolky apod.

Počet znaků: 0 z 2700 možných

Specifikujte svoje zapojení a svůj vliv v profesní komunitě. Pokud ke kritériu chcete přiložit relevantní důkazy, učiňte tak v rámci 10 příloh na konci přihlášky. Mohou to být ukázky podpory v roli uvádějícího učitele/mentora, videa, fotky či jiné důkazy z aktivního působení v systému dalšího vzdělávání učitelů, lektorování, případně aktivní role v přípravě budoucích učitelů (PedF apod.), příspěvky do veřejných debat o učitelské profesi nebo odkazy na články, blogy či mediální vystoupení.

Počet znaků: 0 z 2700 možných

Napište nám, proč jste si zvolil(a) učitelské povolání a jaká byla Vaše profesní dráha. Co ze své kariéry považujete za důležité, co Vás nejvíce potěšilo, jaká zpětná vazba pro Vás byla nejcennější?

Počet znaků: 0 z 2700 možných

Zde prosím přiložte relevantní a reprezentativní ukázky své činnosti, dokladující Vaši činnost v rámci 4 hodnocených kritérií. Veškeré přílohy jsou nepovinné.

Přiložit můžete buď webový odkaz, nebo soubor.

Jedna příloha = jeden přiložený důkaz. Pomocí odkazu prosím neodkazujte na úložiště s mnoha soubory (uschovna.cz, Google Disk, Dropbox a podobné).

Soubory mohou být ve formátu PDF, DOC(X), JPG nebo PNG a menší než 3 MB.

1

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

2

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

3

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

4

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

5

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

6

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

7

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

8

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

9

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

10

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

1

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

Zadejte jméno a příjmení u 1.reference.

Zadejte telefon u 1.reference.

Zadejte jméno a příjmení u 2.reference.

Zadejte telefon u 2.reference.

Zadejte jméno a příjmení u 3. reference.

Zadejte telefon u 3.reference.

Přihlášku můžete průběžně ukládat tlačítkem ULOŽIT PŘIHLÁŠKU. Chcete-li přihlášku uzavřít, zaškrtněte prosím pole "Uzavřít přihlášku" a odešlete ji tlačítkem ULOŽIT PŘIHLÁŠKU. DŮLEŽITÉ! Pole "Uzavřít přihlášku" zaškrtávejte pouze pokud již přihlášku nebudete upravovat, po uložení se zaškrtnutím již nebude možné přihlášku dále upravovat.