Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Štěpánka Baierlová je ve světovém finále Global Teacher Prize 2021

12. září 2021

Štěpánka Baierlová postoupila do světového finále top 50 ceny Global Teacher Prize z více než 8000 kandidátů ze 121 zemí. Navázala na úspěch Tomáše Chrobáka, který se do světového finále top 50 ceny Global Teacher Prize probojoval loni.

Štěpánka Baierlová v současnosti učí na Základní škole Labyrinth v Brně, kde vyučuje matematiku. Patří mezi průkopníky nových technologií a školní robotiky. Aktuálně je také členkou Expertního panelu pro přípravu revize Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy. 

„Ocenění Global Teacher Prize Czech Republic mi umožnilo být víc slyšet, ovlivňovat veřejný prostor a podílet se na změnách našeho vzdělávacího systému,“ popisuje Štěpánka Baierlová. „Pro českou variantu Global Teacher Prize jde o druhý postup do finále v řadě. Loni se do TOP 50 dostal vítěz GTP CZ 2019 Tomáš Chrobák. „Postup Štěpánky Baierlové minimálně pro mě znamená ještě větší uvědomění si toho, že v Česku je opravdu velká spousta inspirativních pedagogů, kteří boří a nebo pomáhají bořit přežité nefunkční stereotypy, přinášejí do českého vzdělávání svěží vítr a posouvají ho dál. A taky je to o naději, že nastávají změny k lepšímu,“ dodává manažerka GTP CZ Hana Matoušů. Finalisté GTP nyní porotě posílají další materiály, podle kterých vybere vítěze.