Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Startuje nový ročník ceny GTP CZ

Přijímání přihlášek a nominací do GTP CR 2019 je zahájeno. Své kandidáty můžete nominovat do 22. března, přihlášky je možné podávat do 31. března.

Cena je určena pro všechny učitele působící na základních a středních školách v České republice.  Do ceny se kandidáti mohou přihlásit sami nebo je možné kandidáta nominovat.  Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 10. června v Praze. Vítěz obdrží finanční ohodnocení ve výši 50.000 a stáž na zahraniční škole, finalisté, kteří se umístí na 2. a 3. místě obdrží finanční odměnu  ve výši 40. 000 Kč a 30.000 Kč.