Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Slavnostní vyhlášení letošních vítězů ceny Global Teacher Prize Czech Republic

11. června 2020

Vyhlášení letošních vítězů ceny pro inspirativní pedagogy proběhne 11. června ve Vrtbovské zahradě v Praze. Ceny předá vítězům ministr školství Robert Plaga, první místopředseda Senátu PČR Jiří Růžička a předseda senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Drahoš

 

Tisková zpráva: Přijďte se seznámit s vítězem letošní Global Teacher Prize CZ