Marek LíbalNOE - Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích

Pracuji jako učitel ve škole NOE, křesťanské základní škole v Pardubicích, zároveň působím jako hlavní kouč juniorské reprezentace ČR v nohejbalu.

Moje pojetí vzdělávání stojí na charakteru, růstovém nastavení mysli a praktické využitelnosti toho, co se s žáky učíme. Ve výuce se snažím vytvářet takové podmínky a příležitosti, aby byl úspěch dosažitelný a mohl ho zažít každý. Žáky vnímám ve výuce jako partnery, využívám jejich znalosti a dovednosti pro výuku, podporuji vzájemné učení žáků ve třídě i mezi jednotlivými ročníky. Využívám principů formativního hodnocení.

Skutečnou výzvou je pro mě podnítit uvědomění žáků, že jsou po naší vyučovací hodině opět o kousek dál.

Jako učitel českého jazyka a literatury orientuji výuku směrem k integraci jazykové a komunikační složky češtiny. Vycházíme z principů situačnosti a textocentrismu, z hlediska formy postupujeme dle třífázového modelu učení. Kromě reálných komunikačních situací jsou charakteristickým rysem naší výuky tvořivé činnosti s literárními texty. Do výuky zařazujeme dílny čtení, čtenářské lekce i dílny psaní. 

Ve výuce němčiny dominuje komunikační pojetí, veškerá výuka směřuje k naplnění komunikačních cílů. S žáky tedy pořádáme německou módní přehlídku, vyrážíme do německé restaurace, natáčíme krátká výuková videa. Reálnou návštěvu Drážďan netrávíme pouze prohlídkou památek, ale např. realizací ankety mezi obyvateli saské metropole.

V mé každodenní práci využívám dovednosti získané v různých kurzech a seminářích. Považuji za vhodné zmínit ty, jež moji výuku formují nejvíce. Jedná se o kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, dále mentorský výcvik a kurz typologie MBTI.

Jako koordinátor 2. stupně naší školy jsem měl možnost nastavit vnitřní systém kolegiálního učení – realizujeme otevřené hodiny, pořádáme učitelský klub, spolupracujeme a učíme se společně s dalšími školami prostřednictvím návštěv a jejich reflexí. Zkušenosti z pedagogické praxe jsem měl příležitost sdílet se studenty němčiny na půdě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci akce Kulaté stoly, na Univerzitě Hradec Králové jsem byl hostem v diskuzi během tradičních Pedagogických dnů.