Andrea BaumannováGymnázium, OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, p. o.

V současné době učím na víceletém gymnáziu v Hodoníně, vyučuji češtinu, dějepis a osobnostní rozvoj. Mám za sebou praxi i na základní škole, a to na prvním i druhém stupni, dokonce jsem vyzkoušela jeden rok učit i v mateřské škole. Všechny tyto zkušenosti se pro mě staly cenným základem pro další učitelské působení. Nic z toho bych nezahodila.

Působím i jako třídní učitelka, a to ve třídě tercie (8. ročník ZŠ), jsme spolu již třetím rokem a společně hledáme cesty do života. Moji žáci mě zajímají především jako lidé, i když vím, že můj vliv na ně má svá omezení. Jsem zvyklá dávat žákům výzvy a ráda sleduji, jak se s těmito výzvami vypořádají. Dlouhodobě se snažím u nich budovat osobní zodpovědnost, snažím se jim nabízet inspiraci, aby dokázali hledat svou vlastní cestu. Ráda s žáky mluvím, diskuse jsou v mých hodinách častou cestou k pochopení problému. V rámci svých předmětů hledám ráda přesahy – mezioborové
i životní, mám za sebou celou řadu projektů většího i menšího rozsahu. Baví mě hledat metody a strategie, které jsou žákům prospěšné, takové, které posilují jejich učení. Považuji za důležité umět si vytvořit vlastní názor. A aby názor nebyl jen slepá víra, musí se spojit s argumentací. Tohle žáky učím.

Velmi ráda ukazuji žákům kritický pohled na téma, problém, věc. Jsem vděčná, daří-li se mým žákům vnímat paralely, podobnosti a především to, že každá doba je taková, jakou ji lidé pro sebe udělají. Považuji za důležité ukazovat jim, že mají možnost volby, a že mají i zodpovědnost za svět.

Řadu let se věnuji také vzdělávání dospělých, a to především pedagogů. Jsem vděčná za všechna profesní i lidská setkání s dalšími kolegy, ale i zajímavými lidmi odjinud. Baví mě poznávat lidi a baví mě učit i učit se od druhých. Kdykoliv mi to situace dovolí, využívám příležitostí k dalšímu studiu či sdílení pedagogických zkušeností. Fascinují mě moderní technologie a vnímám ten obrovský potenciál, který máme a ještě budeme mít v budoucnu v rukou.

Mám ráda humor, někdy se směju i hodně nahlas. Mám ráda cestování, poznávání nových míst a nových lidí mi dává energii i inspiraci. Miluji divadlo a někdy ho i hraji – žákům i se žáky. A nakonec – mám ráda citáty, třeba tento: „Trénink je všechno. Ani květák není nic jiného než dobře vycepované zelí.“ (Mark Twain)