Magda TěšínskáZŠ a MŠ Hovorčovice, p. o.

„Nejúplnější štěstí naleznete při práci na něčem, co milujete a co děláte tak dobře, jak jen dovedete.“

Pam Brown

Učení je pro mě radost a práce s dětmi mne obohacuje, přináší mi naplnění a každodenní výzvy. Není proto divu, že jsem si pro svůj profesní život zvolila tento směr. 

Nejdříve jsem působila v mateřské škole. Bylo to období, které se mi vrylo do srdce tím, že jsem s láskou a vstřícností vedla děti od nejútlejšího věku tří let až k branám školy, že jsem pro ně připravovala program na míru jejich schopnostem. Už v tomto období jsem si plně uvědomovala důležitost spolupráce s rodinou a celou komunitou. Nabízela jsem společné aktivity pro děti a rodiče. Vymýšlela a organizovala víkendové aktivity pro veřejnost. Zapojení v mezinárodním hnutí Na vlastních nohou – Stonožka naplňovalo moji touhu pomáhat kdekoli je potřeba. Cesta sanitky plné pastelek nebo pomoc při vybavování škol v bývalé Jugoslávii s osobní účastí na předávání mě ujistila, že to, co čeští učitelé a děti zapojení v tomto hnutí dělají, je správné. Při vystoupení Stonožkových dětí na koncertě v Oslo u příležitosti 100. výročí udělování Nobelovy ceny za mír jsem byla pyšná na to, co jsme dokázali. Za svoji aktivní činnost v tomto hnutí jsem převzala ocenění Zlatá Stonožka.

 Po absolvování Pedagogické fakulty UK v Praze jsem pokračovala se svým entuziasmem a elánem na základní škole. Jako třídní učitelka v první třídě jsem propojovala mnohaleté zkušenosti z práce s předškolními dětmi se získanými vědomostmi a dovednostmi ze studia na vysoké škole a dále je rozvíjela. 

Nyní jsem součástí skvělého týmu v ZŠ a MŠ Hovorčovice. Moje učení na prvním stupni vychází z konstruktivizmu, opírám se o zásady formativního vzdělávání. Je pro mne důležité, aby každý žák našel své místo v našem týmu, aby byl při svém učení schopný najít své silné stránky a patřičně je využít, ale aby také vnímal své slabší stránky a pracoval na jejich zlepšení. Aby dokázal reflektovat a pracovat s cíli a postupně přebíral větší zodpovědnost za své učení. Cíleně rozvíjím i měkké dovednosti na základě metodiky Skills builder, nebo ráda využívám karty ctností. Úspěšně zařazuji do svých hodin metody a techniky z dramatické výchovy. Emoce, které jsou spojené s učením, přinášejí hlubší uvědomění, učí žáky smysluplně přemýšlet nad danými problémy, poskytují možnost pracovat podle svého zaměření a svých dovedností, učí se diskutovat, argumentovat, respektovat se, pracovat v týmu, ale i sami za sebe. Zařazuji dílny čtení a pisatelství. 

Působím s nadšením v týmu lidí, kteří jsou nastaveni na spolupráci. Učíme v tandemu. Otevírám své hodiny kolegům od nás i ze zahraničí, studentům, rodičům. Vnímám je jako partnery. Na základě zpětných vazeb od všech zúčastněných, reflektuji svoji učitelskou práci a přijímám nové výzvy k dalšímu seberozvíjení.

Jedním slovem jsem šťastná, že jdu cestou, kterou jsem si v mládí vybrala.