Monika PelikánováGymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

Jsem učitelkou chemie a biologie na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích, kde se snažím své žáky inspirovat k objevování krás přírodních věd. Na PřF UJEP se podílím na přípravě budoucích učitelů. To mi dává jedinečnou příležitost ovlivnit jejich přístup k výuce chemie a vzájemně sdílet nápady a zkušenosti. Jako studentka Didaktiky chemie v rámci doktorského studia na PedF UK se neustále snažím rozšiřovat své obzory a přinášet inovativní přístupy do své vlastní praxe.

Pocházím z učitelské rodiny, což mi dalo pevné základy a hlavní motivaci stát se učitelkou. Dlouholeté zkušenosti, které jsem získávala jako klavírní korepetitorka gymnaziálního sboru, vedoucí letních táborů nebo trenérka badmintonu, dnes využívám v rámci pozice třídní učitelky současné sekundy. 

Týmová práce je pro mě klíčová, ať už ve vztahu ke kolegům, tak při práci se žáky. Ve výuce zapojuji moderní trendy, využívám umělou inteligenci, tandemovou výuku a také se snažím motivovat žáky k zapojení do výuky například v rámci vrstevnického vyučování. Jsem vedoucí předmětové komise chemie a usiluji o popularizaci vědy nejen na gymnázium, ale i v rámci katedry chemie PřF UJEP prostřednictvím programu pro vědecké příměstské tábory. 

Zpětnou vazbu považuji za nezbytnou pro schopnost konstruktivní kritiky u žáků. V rámci své učitelské praxe je pro mě důležité, aby ji žáci uměli nejen poskytovat, ale také ji efektivně přijímat a využívat pro svůj další rozvoj. Snažím se vytvářet prostředí, kde je konstruktivní kritika přirozenou součástí výuky. To podporuje otevřenou komunikaci a vzájemný respekt mezi mnou a žáky stejně, jako mezi žáky samotnými.

Jako uvádějící učitelka pro začínající kolegy a provázející učitelka pro studenty učitelství na praxi sdílím své zkušenosti a otevírám prostor pro vzájemnou inspiraci. Tato spolupráce je pro mě cenná, protože mi umožňuje se neustále učit a objevovat nové perspektivy v oblasti vzdělávání, což obohacuje můj přístup k výuce. Další vzdělávání je pro mě důležité, a proto se pravidelně účastním workshopů a školení pro učitele, kde také působím jako lektor.