Jana PelikánováZŠ Vyžlovka

Můj učitelský příběh je průnik nějaké náhody, nebo osudu, to nevím, ale prostě se TO vše krásně stalo a dále děje. Na střední školu jsem šla na SPgš v Litoměřicích, jelikož jsem měla trojku z českého jazyka, jsem hraniční „dys“,  proto všichni říkali, že nemohu na gymnázium a na VŠ, že tam se jde s lepším průměrem. A proto má cesta za katedru byla klikatá. Nakonec se ukázalo, že SPgŠ byla skvělá volba, hlavně mi šla praxe v různých zařízeních a já zkoušela a hledala, kde mě to bude bavit nejvíce. Postupně jsem vystudovala VOŠ sociálně právní na Praze 10 – Jahodovku a začala učit ve speciální škole s PAS žáky. Tam jsem získala odvahu zkusit VŠ a vystudovala Speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. K tomu dál Učitelství pedagogiky na filozofické fakultě UK v Praze a školský management pro vzdělávání ředitelů škol. S mateřstvím přišla šance být ředitelkou MŠ přímo v obci a k tomu jsem vystudovala JU v Českých Budějovicích učitelství na 1. stupeň, jelikož jsem cítila, že budu následovat kroky svých dcer, které postupně rostly a já si neuměla představit, že budou chodit do veliké školy v nedalekém městě. Tak jsme dali s manželem hlavy dohromady a povedlo se v roce 2017 otevřít ZŠ pro 1. stupeň pro 70 žáků přímo v obci Vyžlovka. A já se stala ředitelkou, učitelkou, lídrem, hospodářkou, manažerkou, preventistou, výchovnou poradkyní i vychovatelkou. Školou jsem začala žít a žiji v ní do teď. Mou předností je mé ohromné zapálení pro život jako takový a svou práci. Mám jasnou vizi, neustále nové nápady, které se nebojím implementovat do naší školy. Všichni vidí mou radost, že jsem našla a žiju svůj sen, i když pojmenovat ho mohu až v dospělém věku. A proto se snažím v každém žákovi otvírat jeho talenty, dary a dávám prostor pro nahlížení do sebe. Zavádím do výuky i seberozvojová témata, která žáky učí zpracovávat stres, emoce své i druhých, myšlení a pozitivní náhled na svět. To se děje při našich třídních hodinách, reflexi hodiny, meditaci na ranních lekcí jógy, společných shromáždění a výletech. Také o tom mluvím s rodiči žáků při různých příležitostech, jelikož věřím, že hlavní klíč ke spokojenému životu je v tom, znát sám sebe. Naše škola vzdělává, ale také otvírá mysl i srdce. Mé hodiny jsou zajímavé. Jsou odrazem mých studií a celoživotního vzdělávání. Pronikám postupně do BOV, Hodnotového vzdělávání, duševní hygieny, činnostního učení, zážitkové pedagogiky a jiných směrů. Do hodin vkládám prvky hudební, tělesné, sportovní, dramatizační, výtvarné a umělecké. Také mi jde o to, aby každý žák mohl zažít úspěch, věděl, co mu jde, co ho baví a co musí potrénovat. Proto ta paleta činností, kterou nabízím je hodně barevná, jelikož cítím zodpovědnost za společně strávený čas, aby to pro žáky bylo co nejvíce užitečné.