Jakub NeubauerZŠ a MŠ Horka nad Moravou

Učitelské řemeslo mi vždy imponovalo. Také proto jsem měl relativně brzy jasno v tom, čím bych se jednou chtěl stát. Svá vysokoškolská studia jsem proto absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem studoval mezifakultní kombinaci oborů Učitelství geografie pro střední školy na PřF UP a Historie na FF UP, kde jsem měl velké štěstí na skvělé pedagogy, kteří do značné míry ovlivnili mé budoucí směřování. Ještě během magisterského studia jsem začal učit na základní škole v Horce nad Moravou, kde doposud učím dějepis a zeměpis a kde jsem opět narazil na spoustu otevřených, vstřícných a ochotných kolegů, kteří jsou mi při mé práci velkou oporou.

Pokud jde o pedagogickou praxi, věřím, že žák se nejlépe učí tehdy, když je aktivním účastníkem výuky. Proto se své hodiny snažím stavět dle konstruktivistického modelu E–U–R a nechávám žáky, aby nová poznání získávali pokud možno sami, aby se snažili vytvářet si na danou věc vlastní názor, a ten následně prověřovali ve společných diskusích. Téměř celou svou pedagogickou praxi se také věnuji rozvoji oborového čtenářství u žáků a propojování oborových cílů s cíli čtenářskými.

Přeji si, aby si z mých hodin dokázal každý žák něco odnést. Ať už je to nové zjištění, prohloubení nějaké dovednosti či kompetence, nebo pozitivní zážitek. Snažím se tedy své hodiny uzpůsobovat individuálním žákovským potřebám a nechávám je si své učení řídit. Zařazuji tedy do výuky takové příležitosti, kdy má žák možnost volby – ať už se jedná o formu práce, metodu, nebo text, se kterým bude v hodině pracovat. Nic ze zmíněného by však nefungovalo, kdybychom spolu s žáky soustavně nebudovali ve třídách otevřené a bezpečné prostředí, kde se žáci nebojí projevit a pracovat vlastním tempem a dle vlastních možností.

Kromě přímé práce s mými žáky také pravidelně přijímám na praxi studenty z Pdf, FF i PřF UPOL a působím jako pedagogický konzultant v lokalitě Horka nad Moravou v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu.