Lukáš MacekZŠ Novoborská, Praha

prompt: „Ahoj, jsem učitel na základní škole a postoupil jsem do semifinále soutěže Global Teacher Prize. Nyní mám sepsat medailonek na cca 200 slov. Pomohl bys mi?”

„Jsem učitel na základní škole, mé srdce patří vzdělávání. Každý den se snažím inspirovat své žáky, aby objevovali svět kolem sebe a rozvíjeli své schopnosti. Mým cílem není jen předávat informace, ale také vytvářet prostředí, ve kterém se každý žák cítí podporován a motivován.

Individuální přístup je pro mě klíčový. Snažím se pochopit potřeby každého žáka a přizpůsobit výuku tak, aby byla efektivní a zábavná. Věřím, že každý má svůj jedinečný talent a potenciál, který je třeba rozvíjet.

Mým aktivním zapojením v rámci učitelské komunity se snažím sdílet své zkušenosti a hledat nové přístupy k výuce. Spolupracuji s kolegy na projektech, které zlepšují vzdělávací proces a podporují rozvoj žáků.

Kvalita pedagogické práce je pro mě prioritou. Neustále se vzdělávám, sleduji nové trendy ve vzdělávání a hledám způsoby, jak se stále zlepšovat. Mým snem je, aby každý žák opustil školu s vědomostmi, dovednostmi a sebevědomím potřebnými pro úspěšný život.

Jsem hrdý na to, že mohu být součástí vzdělávacího procesu a přispět k budoucnosti našich dětí. Učitelství je mé povolání i vášeň.”

Dovolte mi práci AI níže rozebrat, reakční videa a texty máme přeci všichni nejraději.

odstavec 1: Úvod sedí až překvapivě trefně, ale na koho ne, že? :-) Akorát u předávání informací a vytváření prostředí bych to otočil - spíše jen vytvářím prostředí a vedlejším produktem jsou občas informace, ale celkově velmi povedené. Skóre AI: 4b./5b.

odstavec 2: Hodně se mi líbí sloveso snažím”, protože na škole s 1200 žáky učím více než tři sta a sledování individuálních potřeb je stále docela oříšek. Rozvíjení talentu je základ - u někoho to jde lépe, u někoho je talent opravdu velmi dobře skrytý (haha), ale o to důležitější jeho hledání je. Skóre AI: 4b./5b.

odstavec 3: Ano - vedle pokračujícího působení v iniciativě Zachraň zeměpis jsem od září pravidelným účastníkem Sítě učitelů - platformy integrující učitele zeměpisu pod záštitou PřF UK. Od února působím navíc i v projektu Kurikulum od NPI, konkrétně přírodovědném kabinetu. Skóre AI: 5b./5b.

odstavec 4: Ok, zde už je AI na klišémetru docela vysoko a zároveň se celkem rozcházíme. Učitelství i vzdělávání v něm pro mne sice prioritou je, ale více než na vědomostech a dovednostech mi záleží na nadchnutí a ideálně nadšení, protože žák, který se pro něco nadchne, si cestu k vědomostem a dovednostem najde poté sám. Skóre AI: 3b./5b.

odstavec 5: Tady je to složité. Na jedné straně ano, protože jde opět o nicneříkající univerzální frázi, na druhé straně bych to napsal asi hodně jinak.

Spíše něco ve smyslu, že…

  1. Žáci jsou lidi, né chodící hlavy
  2. Já jsem jen pán, co učí zemáky
  3. Ať je to hlavně, prosím tě, baví
  4. A nemaj z toho mindráky (a ty taky)
  5. Vždycky je pozdrav, pak je den príma
  6. Drž se pár slušných hesel
  7. Jednej na rovinu, nikoho výjma
  8. Nestraš je, nestresuj, neser
  9. Občas se naštvi, často se zasměj a vždycky!
  10. Buď k sobě kritický