Iva KolandováZŠ Hanspaulka, Praha

 

Vystudovala jsem na Pedf UK v Praze obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ se zaměřením na AJ.  K učitelství jsem se dostala díky příkladu dvou silných žen v naší rodině, mé babičce, která učila AJ dospělé, a mamince, která stejně jako já učila na 1.stupni.  Velkou měrou se do mě otiskly také roky, které jsem strávila ve skautském oddíle na Bílé Hoře napřed jako skautka, později jako vedoucí světlušek a skautek a láska k práci s dětmi mě provází až dodnes. 

Do mé výuky se promítá několik důležitých okamžiků v mém učitelském vývoji. Po studiích jsem hned nastoupila do 1.třídy a začala učit matematiku Hejného metodou a záhy jsem se stala také lektorem Hejného metody. Principy a především silný lidský přístup pana profesora Hejného mi přinesl velký obrat do mého pojetí výuky a od té chvíle následuji konstruktivistický přístup k učení, důležitý je pro mě respektující a partnerský vztah k žákům. Snažím se s velkou pokorou vidět za každým dítětem jeho rodinu, která ho až do vstupu do 1.třídy výhradně provázela životem a následně mi jej s důvěrou, že v něm uvidím to nejlepší, předává na další etapu.

Skauting ve mně vypěstoval úctu k přírodě a to mě táhne spolu s mými žáky ven, jak jen je to možné. Učení venku vnímám jako způsobe relaxace, zpomalení a zdravého vývoje pro děti. 

Svou výuku opírám také o principy a metody programu RWCT. Velkou pozornost věnuji podpoře čtenářství a lásku ke knihám a čtení považuji za jeden z pevných pilířů v rychle se měnící době. Program RWCT je pro mě zároveň způsobem, jak s žáky pracovat tak, aby byli schopni kriticky vyhodnocovat, vyhledávat a ověřovat informace. Část mé výuky je vedená metodou CLIL v tandemu s rodilými mluvčími. 

Dlouhodobě spolupracuji s Pedf UK s katedrou preprimární a primární pedagogiky a s katedrou matematiky na přípravě a provázení studentů během praxí. Momentálně spolupracuji jako „Provázející učitel“ v pilotní projektu MŠMT.

Jako lektor Hejného metody mám za sebou několik projektů, mezi nimi projekt Matematické kluby a projekt Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky, kde jsem se podílela především na části věnované diagnostice a diferenciaci ve výuce Hejného matematiky. Jsem spoluautor Matematických gradovaných karet pro 1. a 2.ročník.

Učení vnímám jako proces, neustále se vyvíjející a nikdy nekončící. Hledám inspiraci, ráda sdílím a pořád přehodnocuji svou učitelskou cestu.

A co dělám, když neučím? Jako máma dvou malých dráčků, mám o zábavu postaráno. Ale velmi ráda mám ruce zabořené do hlíny a pěstuji vše možné i nemožné. Strašně ráda čtu, nejradši se nořím do příběhů pro děti a mládež, ze kterých pak čerpám inspiraci pro práci s dětmi. Miluju slunce a les.