Petra Jurčová1. ZŠ Plzeň, Západní, p. o.

Být učitelkou byl můj sen od mého prvního vstupu do školy. Svůj sen si začala plnit až po narození svého čtvrtého dítěte. Začala jsem při mateřské dovolené studovat denní studium na ZČU FPe v Plzni, obor Učitelství pro 1. stupeň. Již v průběhu studia jsem začala učit na 1. základní škole v Plzni, kde učím stále.  V naší škole se vyučuje v souladu s principy programu Začít spolu. 

Při výuce preferuji aktivní učení v souvislostech. Ráda vyžívám zkušenosti žáků, jejich vzájemné učení, spolupráci v týmu a kreativitu. Největší radost mi dělá, když jsou děti ve škole spokojené. Hodiny se snažím připravovat tak, aby každé dítě mohlo zažít úspěch, ráda čerpám z jejich znalostí a zkušeností.  

 S ohledem na stále se rozvíjející technologie, které nás obklopují, mě hodně zajímá informatika a robotika. Ve škole učím nejen své děti, ale učím také novou informatiku ve 4. i 5.třídě. 

Ve své škole též zastávám pozici metodické vedoucí. Nabízím kolegiální podporu v různých formách podle zájmu kolegyň a jejich individuálních profesních potřeb. S kolegy ve škole sdílím své materiály a některé z nich také na platformě Učitelnice jako autor. V současné době studuji školního metodika prevence a zároveň ve škole tuto funkci postupně přebírám. 

Spolupracuji s organizací Step by Step ČR jako lektorka a metodička programu v metodickém centru Začít spolu. Vedu tematická setkávání a vzdělávání pro pedagogy i rodičovskou veřejnost zaměřená na program Začít spolu.