Andrea HavlíkováZŠ a MŠ náměstí Svobody, Praha

Jsem absolventkou oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedf UK a v současnosti působím jako učitelka na prvním stupni základní školy v Praze 6. Ve výuce preferuji zážitkové a projektové učení, které se opírá o principy programu Začít spolu. Tyto principy mi umožňují podporovat
vzájemné učení, týmovou spolupráci a reflexi. Snažím se vést žáky k odpovědnosti za své učení, respektu k ostatním. Věřím ve sdílení emocí a vzájemnou podporu, čímž vytvářím pozitivní klima ve třídě založené na bezpečí, radosti a spolupráci.

Klíčovou součástí mé práce je udržování vzájemné důvěry a úcty mezi žáky, učitelem a rodiči. Snažím se budovat otevřený a důvěrný vztah s každým žákem. Využívám metody třífázového učení E-U-R, formativního hodnocení a posiluji vzájemné učení. Neustále hledám nové aktivity a podněty pro aktivní zapojení žáků a poskytuji prostor pro rozvoj jejich individuálních schopností. Snažím se poznávat a porozumět silným stránkám a dovednostem každého žáka, abych mohla podporovat další jeho rozvoj. Organizuji pro žáky celoroční hry i výjezdy s rodiči.

Jsem lektorkou v organizaci Step by Step. Dlouhodobě spolupracuji s Katedrou české literatury na Univerzitě Karlově, kde se aktivně podílím na řízení pedagogické praxe studentů Pedf UK. Jako mentor napomáhám nejen studentům, ale i začínajícím pedagogům v jejich profesním růstu.

Pro mě je důležité sdělit svým žákům, že život je dobrodružství plné různých výzev a překážek, které jsou příležitostí pro jejich osobní růst, rozvoj síly a odolnosti.