Barbora CoufalováZŠ a MŠ Baška, Frýdek-Místek

Vystudovala jsem obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a následně obor pedagogického studia pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol. Nyní učím český jazyk na základní škole v Bašce. Při výuce kladu velký důraz především na bezpečné a důvěrné prostředí a vytváření přátelských vztahů s žáky. Hodně si společně povídáme a často se i rádi zasmějeme. Výbornými prostředky k budování bezpečného klimatu třídy jsou pro mne kromě toho také prožitkové a postojové lekce, dílny čtení a dílny psaní, které mi umožňují žáky poznat z „jiných stránek“. Zároveň je to pro mě cesta, jak děti vést k sebeřízení. Do výuky se dále snažím zakomponovávat prvky formativního hodnocení a sebehodnocení. V neposlední řadě je pro mne zásadní také rozvíjení kritického myšlení. Výuku vedu konstruktivisticky s využitím metod třífázového modelu učení E-U-R. 

Dětem se věnuji i mimo školu ve volnočasových aktivitách. Aktuálně působím ve frýdecké taneční skupině Funky Beat jako trenérka předškolních a mladších školních dětí. 

V Základní škole Baška funguji i jako koordinátorka a mentorka pro čtenářství. Snažím se být v této oblasti ostatním kolegům co největší oporou. Ráda s nimi konzultuji jejich lekce nebo přímo reflektuji jednotlivé vyučovací hodiny. Aktivně také pracuji se čtenářským týmem, s jejichž pomocí usilujeme o rozšiřování čtenářské kultury na celé škole. 

Od loňského školního roku jsem se stala součástí výjimečného projektu Na učitelích záleží pod záštitou MŠMT, jehož hlavním cílem je popularizace učitelství a motivace budoucích učitelů. Jsem velmi vděčná, že mohu díky projektu prostřednictvím otevřených hodin s následnou reflexí a vedení workshopů předávat budoucím učitelům hodnoty, které vnímám ve výuce českého jazyka za klíčové. Od roku 2022 pak působím i jako pedagogická konzultantka projektu Pomáháme školám k úspěchu. S jeho vizí plně souzním a jsem moc ráda, že mohu alespoň trochu přispívat k šíření těchto myšlenek do dalších škol. 

Nad výukou neustále přemýšlím a snažím se svou práci průběžně reflektovat a vyhodnocovat.  Pravidelně se účastním různých setkání učitelů, školení, webinářů či učících se skupin. Největším nábojem do práce a hybnou silou je však pro mě bezesporu kolegiální učení a vzájemná spolupráce. 

Mám ráda pohyb, změny a výzvy všeho druhu. Jednou z nich bylo právě i přijetí nominace a přihlášení se do soutěže Global teacher prize 2024, která mi už nyní přinesla mnoho podnětů k přemýšlení, cenných „aha momentů“ i nových zkušeností.