Lenka BašeZŠ SVAT s. r. o., Olomouc

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více než 15 let jsem se věnovala vzdělávání nadaných žáků ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Své poznatky a zkušenosti z tohoto období nyní transformuji do realizace vlastních snů o vzdělávání v „naší“ nově vznikající soukromé škole ZŠ SVAT v Olomouci, v níž působím jako učitelka 1. třídy. 

Žákům nabízím především svůj čas a nepředstíraný zájem o jejich osobu. Postupně si s nimi vytvářím pozitivní vztah bez očekávání. Snažím se v nich vlastním příkladem probudit zájem a celoživotní motivaci k učení a radost z poznávání. Úžasnou každodenní inspirací, reflexí a hnacím motorem k neustálému zdokonalování sebe sama je mi podporující a chápající rodina, kolegové, děti ve třídě i jejich rodiče. 

Ve své výuce ráda využívám konstruktivistické metody a gradované úlohy tak, aby každý žák rozvíjel svůj potenciál na odpovídající úrovni v zóně nejbližšího vývoje. Ráda učím venku, badatelsky a experimentálně. Do výuky zařazuji role-playing, metody RWCT, diskusní techniky, ale i tvůrčí čtení a psaní. V matematice mi k mým cílům pomáhá Hejného metoda. 

Učím i hodnotím formativně. Posilováním a rozvojem měkkých kompetencí se snažím z dětí utvářet neizolované hvězdy jedinců, ale spolupracující souhvězdí, v němž každý ví, čím může přispět, aby tým společně zazářil. Usiluji o to, aby vše, co se děti učí, mělo jasný cíl a smysl, kterému rozumí. Vedu je k poznání, že když všichni myslí stejně, nikdo nic nevymyslí. Ve své výuce tedy podněcuji kreativitu, vzájemné obohacování se, aktivní naslouchání a sdílení. Dávám důraz také na rozvoj občanských hodnot. Je pro mě důležité, aby si všichni uvědomovali, že to jediné, co můžou opravdu změnit tak, jak si přejí, jsou oni sami a stejně tak jediný, kdo je v tom může zastavit, jsou opět pouze oni. S vlídnou důsledností jim k tomu vytvářím bezpečné a spravedlivé prostředí s jasnými pravidly a hranicemi.

V duchu svých pedagogických vizí a idejí se sama dále odborně vzdělávám, publikuji i lektoruji. Hlavním tématem mého zájmu je dlouhodobě práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a jejich pedagogy. K podpoře a rozvoji jejich potenciálu jsem spolu s mými úžasnými kolegyněmi vydala několik souborů pracovních listů, publikovala sérii odborných článků a prezentovala řadu příspěvků na vědeckých konferencích. Dané téma dále lektoruji a propaguji nejen v krajské síti podpory nadání.