Kristina HořákováZŠ V Ladech 6, Praha 4 - Šeberov

Inspirací pro učitelské povolání mi byla moje maminka, která v začátku 90. let realizovala autorský projekt alternativní školy. Nový způsob přemýšlení o dětech a o výuce mě nadchl a rozhodla jsem se pro pedagogickou dráhu. Vystudovala jsem nejprve předškolní pedagogiku, poté učitelství pro 1. stupeň. Nejlepší výbavu pro mé povolání mi dal kurz Učitel pro 21. století Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. Absolvovala jsem také kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a Základní kurz mentoringu.

Po roční praxi ve Svobodné Komenského škole jsem s kolegyní založila Církevní mateřskou a posléze základní školu ARCHA. Po dvaceti letech působení v této škole jsem se rozhodla vyzkoušet prosazovat inovativní metody ve státním školství a nyní působím v ZŠ V Ladech, Praha 4 - Šeberov jako učitelka 1. stupně a školní speciální pedagog. Na půdě školy poskytuji také metodickou podporu ohledně výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti formativního hodnocení, individualizace výuky, tvorby a implementace ŠVP.

Svou výuku stavím na několika základních pilířích - respekt k jedinečnosti každého dítěte, vytváření prostředí pro jeho individuální rozvoj a budování společenství, kde porostou zdravé osobnosti s kvalitními vztahy k sobě, k druhým i ke světu. K tomu používám zejména učení v integrovaných tematických blocích s důrazem na smysluplné učení v souvislostech, kooperativní výukové metody, vzájemné učení žáků, konstruktivistický přístup k učení, badatelskou výuku, individualizaci,  sebehodnocení a formativní hodnocení.  

Své zkušenosti sdílím také na půdě PedF UK, kde přednáším Tvorbu a evaluaci školního kurikula a Alternativní pedagogické směry a v rámci občasných seminářů na téma sebereflexe a formativního hodnocení. 

Ve volném čase relaxuji nejraději při dlouhých výletech, čtením, nebo návštěvou divadla. Mám manžela, který statečně nese můj čas věnovaný školství a dvě krátce dospělé děti, které se obě věnují volnočasovému vzdělávání dětí.