Martina HezkáZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590

„Práce s dětmi mě moc baví, inspiruje a umožňuje mi nejenom můj profesní, ale hlavně osobnostní růst.“ Martina Hezká vystudovala učitelství prvního stupně a v průběhu své praxe své zaměření ještě rozšířila o učitelství anglického jazyka pro první stupeň základních škol.

Působí jako učitelka na prvním stupni základní školy v Pardubicích. Její výuka je založena na principech vnitřní motivace, vnitřní svobody a vnitřní
zodpovědnosti. Respektuje individuální potřeby všech dětí a zajišťuje tak přirozenou individualizaci výuky. Nejdůležitější pro ni je vytvářet společně s dětmi bezpečné prostředí, kde k sobě všichni přistupují s respektem a důvěrou. Pomáhá jí k tomu uplatňování nenásilné a nezraňující komunikace. Od roku 2014 spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice, kde se podílí na profesní přípravě budoucích učitelů anglického jazyka jako odborník z praxe a mentor reflektovaných praxí. V profesní komunitě je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání učitelů v oblasti inovativních metod a moderních přístupů, aktivně vystupuje na konferencích a publikuje v odborných časopisech pro učitele.