Novinky 2019

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Přihlašování do mezinárodní ceny Global Teacher Prize 2020 je otevřeno

4. září 2019