Barbora KosinováZákladní škola a mateřská škola Hovorčovice

VIDEOMEDAILONEK

Působí v ZŠ Hovorčovice jako učitelka na prvním stupni ve třetím ročníku. Ve své výuce klade důraz na vytváření kvalitních vztahů, založených na bezpečí, důvěře a porozumění. Vyučuje v integrovaných tématech. Zcela zásadní je pro ni sdělovat dětem věci v souvislostech, z reálného světa za přítomnosti opravdových materiálů, reálných příkladů a knih, proto je jí blízké badatelsky orientované vyučování. Za velmi důležité považuje pochopení a podporu každého jednotlivého žáka a podnětné prostředí pro všechny.
Aplikuje poznatky získané v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a osvojování měkkých dovedností v rámci projektu „Skills Builder“. Velmi inspirativní jsou pro ni pravidelná kolegiální setkání nad aktuálními tématy spojenými s výukou matematiky podle profesora Hejného.Využívá zkušeností, které získala při svých opakovaných návštěvách v norské škole, ale i krátkých exkurzích do škol v různých státech světa.
Dlouhodobě se věnuje zážitkovému čtení napříč ročníky MŠ i ZŠ, jehož cílem je zvýšení motivace dětí ke čtení zábavnou formou prostupující všemi smysly a zapojení metod kritického myšlení již od malička. O zážitkovém čtení vede přednášky a besedy s knihovníky, pedagogy nebo rodiči. Ve své profesní minulosti se zaměřovala na výchovu a vzdělávání neslyšících, srdcovým projektem byl „Tlumočník očima neslyšícího dítěte“, působila ve vedení České komory tlumočníků znakového jazyka.