Pavel SovičSOŠ pro administrativu EU, Praha

“Společná práce a sdílení může vést k opravdovému pochopení a vzájemné toleranci.”

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – magisterský obor – Učitelství pro
střední školy: francouzský jazyk – matematika. Na své alma mater zůstal a pokračuje ve studiu
didaktiky matematiky jako doktorand na Katedře matematiky a didaktiky matematiky.

V současné době vyučuje matematiku a francouzský jazyk na SOŠ pro administrativu EU v Praze
v Horních Počernicích.

V jeho hodinách se často objevuje skupinová práce. Věří, že tato forma výuky pomáhá žákům rozvíjet
i jiné dovednosti než početní a otevírá jim větší prostor pro aktivní činnost, komunikaci, věcnou
diskusi a argumentaci. Během skupinové práce se mu daří výuku lépe individualizovat a věnovat se
tak tomu, kdo to potřebuje nejvíce. „Každý by měl při hodinách matematiky zažít pocit úspěchu.“

Rád experimentuje a zkouší něco nového, do své výuky zapojuje technologie a aplikace, které
podporují interakci mezi učitelem a žákem. Má radost, když v průběhu hodin žáci přemýšlí a přichází s originálními řešeními. Jeho výuka je ovlivněna myšlenkami konstruktivismu a teorií generických
modelů.

Na své škole se mimo běžné výuky věnuje podpoře svých kolegů a organizuje pro ně tematická
inspirativní setkání zaměřená v současné době především na používání digitálních nástrojů v průběhu distanční výuky, v době běžné výuky na aktivizační metody ve výuce. Podílí na zahraniční spolupráci Erasmus+ s partnerskými institucemi v Peterborough (GB), Oss (NL), Rottenburg (GE), Porvoo (FI), kde společně s kolegy tvoří vzdělávací moduly určené studentům odborného vzdělávání napříč Evropou.

Své know-how předává i mimo školu v rámci konferencí (např. Dva dny s didaktikou matematiky),
učitelských setkání, webinářů. Je aktivně zapojen v rámci učitelské komunity (UP, SUF). Často přivítá
ve svých hodinách studenty učitelství.

Je dlouholetým tvůrcem matematických úloh v soutěži Pangea, kde se zaměřuje především na tvorbu
úloh pro žáky 7. ročníků.

Ve volném čase již sedmým rokem vede skautské středisko v Praze na Proseku. Podílí se na
spolutvorbě vzdělávacího lesního kurzu Oikos pro budoucí vedoucí skautských oddílů. Předává zde
své zkušenosti v oblastech jako je pedagogika, psychologie a hospodaření.