Hana MádrováGymnázium, Olomouc-Hejčín

VIDEOMEDAILONEK

Hana Mádrová je učitelkou angličtiny na bilingvní (česko-anglické) sekci Gymnázia Olomouc-Hejčín.
V minulosti však také pracovala jako průvodkyně školáků v tropickém skleníku v Denveru (USA), jako
asistent výzkumného týmu studujícího lidský hlas na univerzitě v Groningenu (Nizozemsko) nebo jako
lektor metodických seminářů pro učitele angličtiny na letní škole v Oxfordu (Velká Británie).
Když si v knihovnách četla anglicky psané knížky pro děti o přírodních vědách nebo dějepise, začala
tvořit výukové materiály pro učitele angličtiny inspirované mezipředmětovými vztahy. Soubor těchto
materiálů vydalo nakladatelství Oxford University Press pod názvem Cross-curricular Activities.
Posléze vznikla metodická příručka Listen and Do, jejíž aktivity motivují děti fyzicky reagovat na slovní
impulz před tím, než začnou v jazyce aktivně tvořit (metoda TPR).
Na jazyk nahlíží jako na skvělý nástroj, jímž dokážeme uchopit spoustu zajímavých témat. Jazyk nám
umožní propojit se s ostatními lidmi a porozumět jim a jejich světu, vyjádřit, o čem přemýšlíme nebo
co cítíme, či objasnit, co tvoříme. Své žáky učí vyjadřovat se v angličtině, ale také respektu k sobě
navzájem, naslouchání a hledání své vlastní cesty. Využívá svou životní a profesní zkušenost a je
vděčná svým žákům, že v ní dále rozvíjí poznání, které přichází z jejich jedinečnosti.