Jan CoufalZákladní škola Litomyšl, U Školek

VIDEOMEDAILONEK

Do Základní školy U Školek v Litomyšli chodí Jan Coufal s úsměvem, rád a každý den se těší,
co nového se naučí, co ho potká a co se svými žáky zažije. Vystudoval informatiku a zeměpis,
ale miluje učit i matematiku. Právě ta jeho žáky baví ze všech předmětů nejvíce. Rád řeší
různé hádanky, logické rébusy a hlavolamy, proto ho nejčastěji najdete někde ve skupince
mezi žáky, kteří si zrovna lámou hlavy nad různými matematickými záludnostmi. Nadšeně učí
děti využívat veškeré možnosti fotoaparátů i další digitální techniky, včetně 3D tiskárny.
Snaží se být pro své žáky i kolegy pedagogy inspirací, zdrojem nápadů, nositelem dobré a
pozitivní nálady. Má obrovskou radost, když se jeho „know how“ využívá a předává dál.
Během své praxe prošel všemi pedagogickými pozicemi, od asistenta, přes vychovatele,
učitele na 1. stupni až po druhostupňového pedagoga. Sám o sobě říká, že není žádným
učitelem, ale pouze průvodcem na dlouhé cestě za vzděláním. Snaží se, aby jeho výukové
metody byly netradiční, pestré, promyšlené, vzbuzuje jimi u dětí kreativitu, samostatnost,
logickou úvahu a kritické myšlení. Protože si sám rád hraje, vymýšlí i pro žáky různé zajímavé
hry a zapojuje je do svých hodin. Jde mu o to, aby se při učení všichni také bavili, protože
s dobrou náladou a úsměvem na tváři jde vše snáz.
Učí děti sdělit svůj názor, dokázat ho obhájit a nebát se projevit vlastní osobní postoj. Vede je
k přirozenému sebehodnocení, u svých žáků hledá jejich silné stránky a často i
skryté talenty a ty jim pomáhá dál rozvíjet. Intenzivně pracuje s nadanými, mnoho jich dovedl
k celorepublikovým úspěchům v široké škále oblastí. Ale i těm s nějakým handicapem hledá
oblast, ve které mohou vyniknout. Často říká, že tím, jak se jeho žáci posouvají, pomáhají
v osobním růstu i jemu samotnému.
Díky projektu Nebuď smutný, dej si smoothie, v němž se svojí třídou vyřešil problém
nepěkného zacházení se školním mlékem, získala škola jako první v republice titul Podnikavá
škola. Díky úspěchům jeho žáků v logických olympiádách a mnoha dalších soutěžích je též
Školou spolupracující s Mensou ČR. Při práci nepotřebuje velké finance, dokáže vyrobit
učební pomůcku z čehokoli, nejraději využije odpadové suroviny. Ujal se záštity nad
projektem Učíme se podnikavosti, v jehož rámci se škola stala Centrem kolegiální podpory.
Vede zde lekce tvořivého učení nejen pro učitele své školy, ale i z širokého okolí. Ve
spolupráci se SYPO také školí pedagogy v práci s Microsoft Teams, lektoruje též na
matematických konferencích. Na jaře se stal krajským koordinátorem informatiky. Jeho cílem
je zavést do školy program Skills Builder, což je rámcový program rozvoje měkkých
dovedností. Jde v něm o to, aby se žáci učili prezentačním dovednostem, schopnosti
naslouchat, řešit problémy, kreativně myslet, být pozitivně nastaven, dokázat týmově
pracovat… Každou chvilku včetně školních výletů využívá k tomu, aby děti prakticky připravil
do života.
Během školního roku ještě vede volnočasové aktivity, například kroužek zábavné logiky
MyslIQ, školní televizi Dvojka2TV nebo Klub deskových her, který kromě pravidelného
setkávání se pořádá mnoho akcí pro veřejnost, děti a mládež i učitele. O prázdninách
každoročně organizuje dětské tábory s netradičními celotáborovými programy, ve kterých
je umně a netradičně zakamuflováno i nějaké to vzdělávání. A pokud chcete vědět, co je to
Gorka morka a jak se hraje, tak ho neváhejte kontaktovat.