Dagmar KopřivováZŠ Plešivec, Český Krumlov

Je učitelkou na 1. stupni a v současné době působí na ZŠ Plešivec v Českém Krumlově.
Ve výuce se po většinu času snaží býti dětem průvodcem, moderátorem a hybatelem jejich
přemýšlení na cestě ke vzdělání. Její výuka je nejvíce spojena s metodami kritického
myšlení, Hejného matematikou, dílnami čtení a formativním hodnocením. Ráda pracuje se
čtenářskými cíli v naučných předmětech i literatuře, velmi ji (i její žáky) obohacuje práce
s rozmanitými knihami a texty. Ve škole je pro ni také důležité příjemné, pozitivní, na
společnou práci zaměřené klima třídy. Snaží se o to, aby žáci měli co nejvíce společných
zážitků i mimo školu, aby se navzájem poznávali i mimo formální prostředí. Do celého
procesu poznávání se jsou zapojeni i rodiče, dobrý vztah s rodiči a dobrou komunikaci s nimi
považuje za jeden z pilířů vzdělávání. V své škole působí jako čtenářský mentor, členka
širšího vedení, metodik pro 1.stupeň, koordinátor ŠVP a EVVO. Je certifikovanou učitelkou
i lektorkou RWCT a členkou oborového týmu v projektu Pomáháme školám k úspěchu, který
se snaží šířit myšlenku hledání a stanovování čtenářských cílů ve výuce přírodovědných
předmětů na ZŠ i SŠ. Pracuje také jako pedagogická konzultantka pro oblast Jižních Čech.
Společné vzdělávání se, šíření pozitivních zkušeností i sdílení vlastních osleplých cest
s ostatními kolegy se stalo neodmyslitelnou součástí jejího vlastního profesního učení a je za to všem ze srdce vděčná.