Renata TylšováZákladní škola kpt. Jaroše, Trutnov - odloučené pracoviště ZŠ Pod Montací Náchod

Působí na škole s programem Začít spolu v ZŠ Pod Montací Náchod, odloučeném pracovišti
ZŠ kpt. Jaroše Trutnov. Je učitelkou na 1. stupni. Společně s kolegy tvoří školu, kde se
vzájemně inspirují, jsou si oporou a tím se také snaží působit i na děti.
Ve své praxi uplatňuje formativní hodnocení, vzájemné hodnocení a sebehodnocení
dětí. Je neuvěřitelné, jak tento způsob hodnocení proměňuje pohled učitele, rodiče i dětí na
vzdělání.
Často s dětmi pracuje v centrech aktivit, na stanovištích nebo s diferencovanými úkoly. Každé dítě se má tak šanci rozvíjet dle individuálního momentálního nastavení. Ve svých hodinách používá různé metody. Využívám různé typy kruhů - diskuzní, hodnotící, kruh k řešení situací. Do výuky pravidelně zařazuji dílny čtení, psaní. Má ráda, když zaměstná všechny děti a když je to baví, proto velmi často využívá her. Děti učí spolupráci v různých
projektech, v centrech aktivit, ve skupinových pracích či v práci na stanovištích. Učí se spolu
využívat metody kritického myšlení, E- U - R. Nebrání se však také frontální výuce, pokud
je to potřeba. Využívá i různé formy drilu pomocí her. Ve škole společně cíleně rozvíjí
samostatnost, zodpovědnost a komunikaci. Často zařazuje manipulaci s pomůckami pro lepší
pochopení učiva

Své zkušenosti předává pomocí webinářů ostatním kolegům. V současné době má
semináře o hodnocení, centrech aktivit a dílnách čtení a psaní pro předškoláky a malé
školáky. Jejím velkým koníčkem je tvorba materiálů, které pomáhají nejen dětem, ale i
kolegům nebo rodičům s výukou jejich dětí.
Spolupracovala s nakladatelstvím Fraus a Taktik na tvoření didaktických materiálů.
Působí ve skupině Čtenářská gramotnost jako člen pracovní skupiny MAS Stolové hory. V
rámci této skupiny vedou semináře, mají v plánu nabízet otevřené hodiny. Účastní se
programu Ředitel naživo (2019 -20)

Myslí si, že komunikace a tvorba vztahů je vždy na prvním místě pro úspěšné učení.
Sdílí myšlenku, že nejlepším učitelem jsou její vlastní chyby. To platí pro ni i pro děti.