2. místo - Petr CurkoZŠ Blatenská, Horažďovice

VIDEOMEDAILONEK

Pan učitel působí na základní škole Blatenská v Horažďovicích, kde již pátým rokem vyučuje
přírodopis a chemii, organizuje přírodovědný a multimediální kroužek a poskytuje služby ve školním
poradenském centru všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu.
I když se snaží o maximální rozvoj žáků dle jejich aktuálních možností, jeho doménou jsou především
žáci nadaní, se kterými se snaží intenzivně pracovat tak, aby jejich vývoj nestagnoval. Vynaložené úsilí
žáků je pak nezřídka korunováno úspěchem, který působí jako balzám na duši dětí, jež bývají v očích
běžné populace nezřídka považovány za podivíny. Mezi takové úspěchy patří například vítězství
v celorepublikové ekologické soutěži CO 2 liga nebo zcela čerstvé první a druhé místo v ekologické
soutěži s názvem Ekománie.
Jak řádky výše napovídají, pan učitel se během své výuky přírodovědných předmětů zaměřuje
zejména na uchopení aktuálních trendů, které hýbou světem. Miluje experimentování a když mu žáci
vyprávějí o tom, jak zkoušejí sestavit svou první raketu, upozorní je se vší vážností na bezpečnostní
zásady, ale jedním dechem podněcuje jejich zvídavost. Své hodiny staví na učení žáků žáky, na
týmové práci, badatelství a na využívání moderní techniky. Mimo jiné rozvíjí čtenářskou gramotnost
žáků, a to využíváním krátkých detektivních příběhů, v nichž vystupuje detektiv Čmuchal, kterému
děti díky svým schopnostem a znalostem asistují při řešení zapeklitých případů.
Během distanční výuky se pan učitel stal youtuberem, jehož videa pomáhala tisícům žáků, rodičů
a učitelů. Uvědomuje si ale, že samotné vzdělávání nestačí - potřebná je samozřejmě i výchova.
V jeho kmenové třídě tak visí heslo: „S kloboukem v ruce projdeš celý svět.“