Markéta VokurkováZŠ Kunratice, Praha

Markéta Vokurková působí jako učitelka prvního stupně v Základní škole
Kunratice. Deset let učí matematiku metodou prof. Hejného, pracuje s naučnými
texty, užívá si s dětmi čtenářské dílny. Jejím hlavním cílem je, aby každé dítě
zažilo úspěch. Učí děti přebírat zodpovědnost za jejich práci, chování a bezpečnost.
Sleduje dopad svého učení na žáky a hledá důkazy, že se žáci rozvíjejí a posouvají.
Při výuce a organizování nepovinných akcí často spolupracuje s odborníky, kolegy,
párovým učitelem, vychovatelkou, rodiči. Baví ji propojovat výuku lekcemi
metodou Clil. Vede nepovinný předmět Gloubík pro žáky čtvrtého a pátého
ročníku.
Je mentorka Globe, lektorka badatelství pro celou ČR. Má zkušenosti se zaváděním
badatelsky orientovaného vyučování napříč celou sborovnou v Kunraticích,
Kunicích a Dolních Dubňanech. Je vedoucí skupiny badatelské gramotnosti na
škole. Tvoří a publikuje vlastní badatelské lekce, ale i drobné aktivity k nácviku
některého z pěti badatelských kroků. Je interním mentorem skupiny učitelů naší
školy v rámci projektu Mistři kolegiální podpory. Pravidelně každý týden učí
venku. S dětmi vlastnoručně založila jedlou badatelskou zahradu.
Pravidelně lektoruje badatelské semináře na Festivalu pedagogické inspirace, letos i
na Festivalu venkovní výuky v Toulcově dvoře. Prezentovala školní badatelské
aktivity na konferenci MASS v Kolíně nad Rýnem. Podílela se na organizaci Globe
Games v Kunraticích, za jejichž pořádání škola získala ocenění Globe Star.
Metodicky se podílela na vzniku publikace Mořské želvy: maluj, lušti a pomáhej
(přeložené do pěti jazyků). Při třítýdenním pobytu v Indonésii želvy aktivně
chránila, působila také na indonéských školách. Účastnila se týdenní stáže ve
Vídni, zaměřující se na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
Dlouhodobě spolupracuje se Vzdělávacím centrem TEREZA (Globe, Badatelé.cz,
Učíme se venku, Les ve škole…), neziskovou organizací Chráníme mořské želvy
z.s., Konservasi biota laut Berau, krátce i s PdF Univerzity Karlovy.