Novinky 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Porotci navštívili sedmou finalistku, tentokrát vyrazili do Českého Krumlova.

21. května 2018

Při čtvrtém výjezdu vyrazila ve čtvrtek 17. května odborná porota do základní školy v Českém Krumlově za Kateřinou Sládkovou.

Na základní škole Za Nádražím čekala porotce dvouhodinovka přírodovědy v páté třídě. Žáci se v rámci probíraného učiva  dotkli globálního problému světa – znečištění hydrosféry,  samostatně i ve skupinkách pracovali s textem a komentovali zhlédnuté video.