Novinky 2018

ODBORNÁ CENA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

S pomocí veřejnosti nacházíme a oceňujeme pedagogy napříč regiony ČR


Porota vyjela za prvními finalisty GTP CZ 2018

10. května 2018

První návštěvy finalistů se uskutečnily 3. května. Odborná porota navštívila ZŠ s RVJ Magic Hill v Říčanech a základní školu v Jílovém u Prahy.

Jako prvního navštívila odborná porota finalistu Jana Vodu ze ZŠ a RVJ Magic Hill V Říčanech, kde hodnotila jeho práci se žáky 5. třídy při předmětu moderní technologie. V hodině se kromě jiného bilancovaly přínosy a rizika virtuální reality.

Druhou v pořadí byla Kateřina Vrtišková  ze ZŠ Jílové u Prahy.  Žáci první třídy zde samostatně, ve dvojicích i ve skupinách pracovali v centrech aktivit  na tématu „Motýli“.