O nás


Další ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic bude otevřen 1. ledna 2023.
Chci dostat upozornění, až bude možné nominovat a přihlásit se do ceny

O nás

Oficiálním partnerem nadace Varkey Foundation pro pořádání národní varianty ceny Global Teacher Prize se stala obecně prospěšná společnost EDUin angažující se v oblasti vzdělávání.

EDUin

EDUin je  nezávislá obecně prospěšná společnost založená roku 2010,  která  nestranně informuje o problematice vzdělávání a podporuje otevřený a věcný dialog s důrazem na potřeby měnícího se světa.

Působí jako opinion maker na poli vzdělávací politiky –  otevírá klíčová témata, propojuje odborníky z různých oborů, kteří se věnují tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, propaguje výsledky výzkumů a studií a srozumitelně s nimi seznamuje širokou veřejnost.

Global Teacher Price Czech Republic je jedním z mnoha projektů společnosti.

Proč Global Teacher Prize Czech Republic

Chceme podpořit a ocenit kvalitní pedagogy, motivovat současné i budoucí učitele k výkonu jejich profese, napomoci zvýšení prestiže učitelského povolání a změnit náhled české společnosti na učitelskou profesi.

Na učitelích záleží.