O nás

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Cena GTP CZ

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro učitele ZŠ a SŠ. V České republice ji na základě udělené licence od mezinárodního ocenění Global Teacher Prize realizuje od roku 2017 nezisková organizace EDUin, o. p. s. Jejím prostřednictvím nacházíme, oceňujeme a motivujeme inspirativní pedagogy. Zároveň však usilujeme o to, aby získání ocenění nebylo cílem samo sobě, ale aby bylo prostředkem k navázání vzájemné spolupráce, využití potenciálu oceněných učitelů a rozšíření dopadů jejich pedagogických aktivit.

EDUin

EDUin je  nezávislá obecně prospěšná společnost založená roku 2010,  která  nestranně informuje o problematice vzdělávání a podporuje otevřený a věcný dialog s důrazem na potřeby měnícího se světa.

Působí jako opinion maker na poli vzdělávací politiky –  otevírá klíčová témata, propojuje odborníky z různých oborů, kteří se věnují tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, propaguje výsledky výzkumů a studií a srozumitelně s nimi seznamuje širokou veřejnost.

Global Teacher Price Czech Republic je jedním z mnoha projektů společnosti.

Proč Global Teacher Prize Czech Republic

Chceme podpořit a ocenit kvalitní pedagogy, motivovat současné i budoucí učitele k výkonu jejich profese, napomoci zvýšení prestiže učitelského povolání a změnit náhled české společnosti na učitelskou profesi.

Na učitelích záleží.