O nás


Znáte skvělého učitele? Dejte nám o něm vědět, nominujte ho! Nominace jsou otevřené do 28. února 2022.
NOMINOVAT UČITELE
Chcete se do ceny zapojit? Přihlaste se! Přihlášky do ceny je možné zasílat do 13. března 2022.
PŘIHLÁSIT SEJak to funguje?

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2022 může kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny do 28. února 2022. Každý může nominovat více učitelů, jednotlivým učitelům však může zaslat vždy jen jednu nominaci.
Nominace je nezávazná, kandidáti jsou informováni o své nominaci a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny do 13. března 2022.

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace.

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky.

Vítěze vybírá nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů přímo na hodině.

O nás

Oficiálním partnerem nadace Varkey Foundation pro pořádání národní varianty ceny Global Teacher Prize se stala obecně prospěšná společnost EDUin angažující se v oblasti vzdělávání.

EDUin

EDUin je  nezávislá obecně prospěšná společnost založená roku 2010,  která  nestranně informuje o problematice vzdělávání a podporuje otevřený a věcný dialog s důrazem na potřeby měnícího se světa.

Působí jako opinion maker na poli vzdělávací politiky –  otevírá klíčová témata, propojuje odborníky z různých oborů, kteří se věnují tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, propaguje výsledky výzkumů a studií a srozumitelně s nimi seznamuje širokou veřejnost.

Global Teacher Price Czech Republic je jedním z mnoha projektů společnosti.

Proč Global Teacher Prize Czech Republic

Chceme podpořit a ocenit kvalitní pedagogy, motivovat současné i budoucí učitele k výkonu jejich profese, napomoci zvýšení prestiže učitelského povolání a změnit náhled české společnosti na učitelskou profesi.

Na učitelích záleží.