Podporující osobnosti

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Mikuláš Bek

Učitelé jsou lidé, kteří nás mají vést k tomu, abychom používali svého rozumu bez jejich vedení . A bez rozumu budeme v tomto světě ztraceni. Tak vás prosím, abyste nominovali ty nejlepší učitele, které jste během svého života potkali.